IX OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
im. SŁAWOMIRA FORYSIAKA „PILICA 2017”

07-09 Lipca, 2017

Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy
„Albatros”
zaprasza na
IX OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
im. Sławomira Forysiaka
„PILICA 2017”


Współorganizatorzy:
Polski Związek Kajakowy Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich w Warszawie
Oddział Łódzki PTTK

Charakter spływu:

Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze sportowo rekreacyjnym

KIEROWNICTWO IMPREZY:
Komandor - Jerzy Drygalski
Wicekomandor – Elżbieta Marczyk
Komisja sędziowska - Jerzy Sadzewicz, Jan Klimkiewicz

Służby pomocnicze:
Sekretariat - Lucyna Drygalska, Elżbieta Marczyk
Służba techniczna - Janusz Kruk, Marek Wyszyński
Piloci spływu – Janusz Kruk, Piotr Kociołek, Bożydar Piotrowski.

CELE I ZADANIA IMPREZY:
 współzawodnictwo sportowe – wyścig, gry i zabawy
 popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 promocja łódzkich szlaków kajakowych.

Termin: 07-09.07.2017 r.
Trasa: Rzeka Pilica, na odcinku: Inowłódz - Domaniewice – Tomczyce (43 km)

PROGRAM IMPREZY
07.07.2017 r. – piątek
godz. 18.00 – przyjmowanie uczestników Ośrodek SAFARI Agroturystyka Domaniewice – weryfikacja, zakwaterowanie na polu namiotowym lub w budynku ośrodka.
Każdy uczestnik spływu otrzymuje pamiątkę.
godz. 20.00 - spotkanie integracyjne przy ognisku (przewidziany poczęstunek: chleb ze smalcem).

08.07.2017 r. – sobota
godz. 7.30 – 8.30 – ciąg dalszy weryfikacji,
godz. 8.45 – uroczyste otwarcie spływu,
godz. 9.30 – przed startem zabawy na wodzie ( ciuciubabka)
godz. 10.15 start do I części etapu Domaniewice – Nowe Miasto nad Pilicą (9 km),
godz. 12.15 - zamknięcie mety I części etapu,
godz. 12.30 – start do II części etapu – wyścig Gostomia – Tomczyce (6 km),
godz. 14.30 – zamknięcie mety,
godz. 15.00 – przewóz uczestników i sprzętu z Tomczyc do Domaniewic,
godz. 16.00 – pożywna grochówka z kiełbasą (dla dzieci zupa pomidorowa)– ośrodek SAFARI,
godz. 17.00 – gry i zabawy: konkurs rzutu rzutką ratowniczą do celu, turniej siatkówki plażowej, boule,
DARTA, zajęcia dla dzieci, dla chętnych – jazda konna dodatkowo płatna (10min. – 10zł.)
godz. 21.00 – wieczór komandorski przy grillu i muzyce, podsumowanie gier i zabaw,
godz. 24.00 – 6.00 – cisza nocna.

09.07.2017 r. – niedziela
godz. 9.30 – przewóz uczestników spływu i sprzętu z Domaniewic do Inowłodza,
godz. 10.00 – 10.30 start do etapu Inowłódz – Domaniewice (23 km),
godz. 14.30 – zamknięcie mety.
Po zakończeniu etapu służby techniczne dokonują zabezpieczenia sprzętu.
godz. 15.00 – obiad – ośrodek SAFARI,
godz. 16.00 – uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji indywidualnej i zakończenie spływu.

Baza noclegowo - żywieniowa: Ośrodek SAFARI Agroturystyka Domaniewice 1,
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą tel. (48) 674 23 25, kom. 696 118 424 www.safari.net.pl


Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym – WC i prysznic,
transport uczestników i sprzętu na trasie spływu,
grochówkę z kiełbasą po zakończeniu etapu w dn. 08.07. 2017 r.,
dania z grilla na wieczorze komandorskim w dn. 08.07.2017 r.,
obiad w dniu 09.07.2017 r.,
ubezpieczenie NW,
doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
pamiątkę spływową,
nagrody i medale dla zwycięzców

wklejki do OT PZKaj/TOK PTTK oraz możliwość weryfikacji książeczek i odznak.

Warunki uczestnictwa:
 Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania.
 Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod opieką osoby dorosłej, tylko w kajakach 2-osobowych.
 Dokonanie wpłaty wpisowego.
 Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ.
 Uczestnicy biorą udział w imprezie na własnym, zabezpieczonym przed zatonięciem sprzęcie (w tym kamizelki asekuracyjne). Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kajaków z pełnym wyposażeniem (wiosła, kamizelki).
 Podporządkowanie się poleceniom organizatorów oraz postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na podane niżej adresy e-mail.

Wysokość wpisowego:
Wpisowe z opłaconym polem namiotowym:
- 130 zł uczestnicy spływu – termin do 24.06.2017 r., dla dzieci do 10 lat – 80 zł.
- 150 zł zgłoszenia po 24.06.2017 r. - decyduje data stempla pocztowego w przypadku
wysłania zgłoszenia pocztą lub data dokonania wpłaty na konto i zgłoszenia via Internet,
- przy wyborze noclegu w budynku ośrodka dopłata 60 zł od osoby za dwa noclegi,
- 50 zł za miejsce w kajaku organizatora za dwa dni.

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:
Bank Ochrony Środowiska I/O Łódź 23 1540 1245 2056 4806 3607 0001

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia” na adres e-mail: elzbieta.marczyk@wp.pl lub lucynaijurek@wp.pl
Druki zgłoszenia można pobrać ze strony www.lkkalbatros.republika.pl

UWAGA:
Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 24.06.2017 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
Ze względu na limit miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Weryfikacja:
zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu.
Do weryfikacji niezbędne są:
dowód tożsamości ze zdjęciem, dowód wpłaty wpisowego, pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia opieki przez osobę trzecią.

Przyjmowanie uczestników:
Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ w dniu 07.07.2017 r. od godziny 18.00 w Ośrodku SAFARI Agroturystyka Domaniewice 1

Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
 przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
 stosowania się do poleceń organizatorów, zwłaszcza podczas realizacji programu na wodzie, m.in.: wspólnego pływania na trasie (nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotami końcowymi),
 obozowania na biwaku w miejscach wyznaczonych,
 zachowania prawidłowej pozycji w kajaku,
 dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
 dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
 posiadania niezbędnego osobistego wyposażenia, w tym kamizelek asekuracyjnych, które należy mieć poprawnie założone podczas realizacji programu na wodzie oraz własnego sprzętu biwakowego,
 udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
 pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 przestrzegania ciszy nocnej,
 przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania całej imprez.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkurencjach rekreacyjnych są zobowiązani posiadać odpowiednie obuwie sportowe.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania spływu.
3. Komandor Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
4. Komandor Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związane z organizacją imprezy.
6. W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o szczegółowy regulamin przeprowadzi klasyfikację indywidualną.
7. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą zostanie rozegrany turniej piłki plażowej, boule, DARTA.
8. W celu uniknięcia problemów z otrzymaniem świadczeń lekarskich prosimy o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie.


ImgRegulamin ImgKarta zgłoszeniowaXX SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW RZEKI RAWKI

18-21 Maja 2017

Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”
przy Oddz. Łódzkim PTTK
zaprasza na JUBILEUSZOWE
XX Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Rzeki Rawki
Spływ Kajakowy „RAWKA 2017”
18-21.05.2017r.
Trasa spływu: Doleck-Bolimów 40 km

REGULAMIN

Organizatorem imprezy jest: Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”

Baza: - na czas spływu uczestnicy przebywają w Ośrodku „SOSENKA” w Rudzie . Ośrodek położony jest w lesie na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Rawką.

Kierownictwo spływu:
Jerzy Drygalski – Komandor
Jerzy Sadzewicz – Sędzia Główny
Lucyna Drygalska, Elżbieta Marczyk, Małgorzata Spychalska – Sekretariat
Bożydar Piotrowski, Konrad Wenecki – Piloci
Katarzyna Kurczycka - Ratownik

Wysokość wpisowego i dodatkowych opłat:
1. kwota wpisowego wynosi -230,00 PLN.
2. miejsce w kajaku: -75,00 PLN za cały spływ

Organizatorzy zapewniają:
• 3 noclegi (łóżka w domkach z pościelą)
• 3 gorące posiłki (obiad dwudaniowy)
• biesiadę przy ognisku ( kiełbasa, kaszanka)
• przejazdy autokarem wzdłuż trasy spływu, transport kajaków,
• miejsce w kajaku z pełnym wyposażeniem,
• ubezpieczenie NNW,
• obsługę instruktorską ,
• zwiedzanie Warsztatu Garncarskiego
• dodatkowy program rekreacyjno-sportowy,
• pamiątkę spływowa,
• medale, dyplomy, wklejki.

Zgłoszenia:
Przyjmowane są indywidualnie lub grupowo na karcie zgłoszenia (pobrać poniżej). Wraz z kartą zgłoszenia należy dokonać wpłatę zaliczki - 100,00 PLN (lub całą kwotę) w Banku Ochrony Środowiska na konto: 23 1540 1245 2056 4806 3607 0001 lub u organizatora Zgłoszenie bez przedpłaty jest nieważne.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros” 90-747 Łódź, ul. Więckowskiego 63/12, lub e-mail: elzbieta.marczyk@wp.pl.
Uwaga – rezygnacja ze spływu zgłoszona po 04.05. br. powoduje utratę zaliczki.


HARMONOGRAM SPŁYWU RAWKA 2017
18.05.2017 r. Czwartek
godz.20.00-weryfikacja
godz.21.00 - SPOTKANIE POWITALNE
godz. 24.00 - cisza nocna

19.05.2017 r. Piątek
godz.8.00 - przydział kajaków i przygotowania do startu
godz. 8.45 - uroczyste otwarcie spływu
godz. 9.00 - start do etapu Sosenka - Bolimów (18 km)
godz.16.30 - wycieczka do Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie
godz.18.00 – obiad w Sosence
godz. 21.00 - dyskoteka
godz. 24.00 - cisza nocna

20.05.2017 r. Sobota
godz. 9.30 - wyjazd do Dolecka
godz. 11.00 - start do etapu Doleck – Kamion (11 km), w połowie trasy na odcinku Suliszew-Kamion (5km) wyścig dla chętnych
godz. 15.00 - wyjazd autokarem z Kamiona do Sosenki
godz. 17.00 – obiad w Sosence, zapisy na konkurencje w plenerze,
godz. 19.00 – konkurs rzutu rzutką ratowniczą oraz zabawy rekreacyjne,
godz. 20.00 - ognisko (kiełbasa, kaszanka), chrzest neofitów,
godz. 24.00 - cisza nocna

21.05.2017 r. Niedziela
godz. 9.00 - wyjazd do miejscowości Kamion
godz. 10.00 - start do etapu Kamion – Sosenka (11km)
godz. 15.00 – obiad w Sosence
godz. 16.00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SPŁYWU
godz. 17.00 - rozwiązanie spływu

Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
• dokument tożsamości,
• dowód wpłaty wpisowego wraz z opłatami dodatkowymi,
• pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej,
• złożenie oświadczenia o udziale w imprezie na własną lub opiekuna odpowiedzialność.
Weryfikacja odbywać się będzie 18.05.2017r. od godz. 20:00

Sprzęt i wyposażenie:
Organizatorzy zapewniają kajaki 1 lub 2-os. z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi, tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali dostarczają własny sprzęt do ośrodka Sosenka w Rudzie. Po pierwszym etapie kajaki zostaną przewiezione przez organizatora do Dolecka.

Obowiązki uczestników:
Uczestnicy zobowiązani są do:
– posiadania wyposażenia turystyczno – biwakowego,
– posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego, apteczki, zapasowej ciepłej odzieży w razie wywrotki, odpowiedniego obuwia do brodzenia po wodzie,
– udzielania pomocy innym uczestnikom spływu,
– przestrzegania karty turysty, ochrony przyrody, przepisów p.poż.,
– dbanie o sprzęt pływający i ratunkowy,
– rozładunku i załadunku sprzętu pływającego,
– pokrycia wszelkich strat zawinionych przez uczestnika na rzecz organizatorów i osób trzecich,
– pływania w kamizelkach asekuracyjnych,
uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest płynąć w zespole pod opieką pełnoletniego opiekuna
i na jego odpowiedzialność, potwierdzoną podpisanym przez niego oświadczeniem,
– przestrzegania ciszy nocnej od godz. 24.00 do godz. 6.00,
– nie nadużywania alkoholu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spotkania. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przed i w trakcie płynięcia
– podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa spotkania i ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe.

– Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie – odpowiedzialność spoczywa na prawnych opiekunach lub upoważnionych osobach dorosłych.
– Kierownictwo spotkania ma prawo wykluczenia ze spotkania osób, które nie podporządkują się regulaminowi oraz zarządzeniom kierownictwa spotkania, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
– Kierownictwo spotkania nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników.
– W przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników, organizator może odwołać lub zmienić program spotkania, przy czym nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych opłat.
– Kierownictwo spotkania zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i ewentualnych zmian w jego programie.
– Niniejszy regulamin opracowany został zgodnie z przepisami obowiązującymi przy organizacji imprez kajakowych PZKaj. i PTTK.

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ NA SPŁYW ZAMKNIĘTE.
BRAK WOLNYCH MIEJSC.

ImgHarmonogram ImgRegulaminGRABIA-WIDAWKA Z ALBATROSEM

5-7 Maja 2017

Łódzki Klub Kajakowy „ALBATROS” przy Oddziale Łódzkim PTTK
Zaprasza na spływ: Grabia, Widawka z Albatrosem.CEL SPŁYWU
Promowanie turystyki kajakowej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
Poznanie walorów przyrodniczych szlaku kajakowego rzek Grabi i Widawki.

TERMIN 5-7 Maja 2017 r.

OBSŁUGA SPŁYWU
komandor – Agnieszka Szulc
z-ca komandora – Jerzy Sadzewicz
pilot początkowy – Katarzyna Kurczycka
pilot końcowy – Konrad Wenecki

TRASA

Sobota:
Rzeka Widawka na trasie: Restarzew – ujście Grabi 15 km

Niedziela:
Rzeka Grabia na trasie: Marzenin – Grabno, 16 km

PROGRAM SPŁYWU

Piątek 05.05.2017
18:00 – 20:00 zakwaterowanie uczestników spływu w namiotach teren OSP, Grabno 2, lub pole namiotowe Rogóźno, dokładną informację podam min 2 tygodnie przed spływem,
20:00 – 22:00 integracja przy ognisku,
22:00 – 6:00 cisza nocna.

Sobota 06.05.2017
8:00 – pobudka, śniadanie we własnym zakresie,
9:15 – otwarcie spływu, odprawa,
9:30 – 10:00 wyjazd uczestników na start I etapu (pierwsi jadą początkujący kajakarze,
dla nich będzie przygotowane krótkie szkolenie z podstaw kajakarstwa),
10:30 – wspólna rozgrzewka,
10:45 – zejście na wodę,
15:00 – meta na ujściu Grabi,
15:00 - 16:00 – ciepły posiłek,
17:00 – niespodzianka organizatorów,
19:00 – wieczór przy ognisku,
22:00 – 6:00 cisza nocna.

Niedziela 07.05.2017
8:00 – pobudka, śniadanie we własnym zakresie,
9:30 – wyjazd na II etap spływu,
10:00 – zejście na wodę,
15:00 – meta w Grabnie,
15:00 – 16:00 ciepły posiłek,
16:30 – 17:00 podsumowanie i zakończenie spływu.

ZAPISY

Należy wypełnić i odesłać kartę zgłoszenia, oraz dokonać wpłaty (całości lub zaliczki w kwocie 50 zł) w Banku Ochrony Środowiska na konto: 23 1540 1245 2056 4806 3607 0001 do 25.04.2017 r. Zgłoszenie bez wpłaty jest nieważne. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy wysyłać do 25.04.207r. na adres: yszulc@wp.pl Karty zgłoszenia dostępne są poniżej. W przypadku nie przybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi.

Osoba do kontaktu Agnieszka Szulc tel. 664 059 710.

KOSZTY

110 zł wpisowe
50 zł\doba wypożyczenie kajaka dwuosobowego (25 zł osoba)

Sprzęt i wyposażenie:

Organizatorzy zapewniają kajaki 2-os. z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali dostarczają własny sprzęt.

ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO
-transport uczestników i sprzętu na trasie spływu,
-dwa ciepłe posiłki w bazie spływu,
-ubezpieczenie uczestników,
-pamiątkowa wklejka do książeczki TOK PTTK i OT PZKaj,
-nocleg na biwaku (własne namioty, śpiwory itd).

Warunki uczestnictwa:
- posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania,
- ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo,
- wszyscy uczestnicy płyną w założonych i zapiętych kamizelkach asekuracyjnych,
- uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność,
- uiszczenie opłaty, wypełnienie karty zgłoszenia,

Obowiązki uczestników:
- dbanie o sprzęt pływający i ratunkowy,
- dbanie o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
- udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
- pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
- przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
- przestrzegania zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających na wodzie.

Zapraszamy!


ImgPlan spływu ImgKarta zgłoszeniowaVIII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
im. SŁAWOMIRA FORYSIAKA „PILICA 2016”

01-03 Lipca, 2016

w ramach projektu PZK pod nazwą
„Aktywnym być, to dłużej żyć”
w cyklu Grand Prix PZK’ 2016


Współorganizatorzy:
Polski Związek Kajakowy Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich w Warszawie
Oddział Łódzki PTTK
Impreza dofinansowana ze środków:
Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
Firmy RAMP Sp. z o.o. w Łodzi

Charakter spływu:
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze sportowym.

KIEROWNICTWO IMPREZY:
Komandor - Jerzy Drygalski
Wicekomandor – Bożydar Piotrowski
Komisja sędziowska - Jerzy Sadzewicz, Kinga Kępa, Tomasz Woźniak, Jan Klimkiewicz

Służby pomocnicze:
Sekretariat - Lucyna Drygalska, Elżbieta Marczyk, Hanna Pasicka – Świątczak,
Służba techniczna - Janusz Kruk, Marek Wyszyński
Piloci spływu - Lucyna Drygalska, Wojciech Buczek, Bożydar Piotrowski.

CELE I ZADANIA IMPREZY:
- współzawodnictwo sportowe – wyścig,
- popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
- promocja łódzkich szlaków kajakowych.

Termin: 01-03.07.2016 r.

Trasa: Rzeka Pilica, na odcinku: Inowłódz - Domaniewice – Tomczyce (43 km)

PROGRAM IMPREZY

01.07.2016 r. – piątek

godz. 18.00 – przyjmowanie uczestników Ośrodek SAFARI Agroturystyka Domaniewice – weryfikacja, zakwaterowanie na polu namiotowym lub w budynku ośrodka.
Każdy uczestnik spływu otrzymuje pamiątkę.
godz. 20.00 - spotkanie integracyjne przy ognisku (przewidziany poczęstunek: chleb ze smalcem).

02.07.2016 r. – sobota

godz. 7.30 – 8.30 – ciąg dalszy weryfikacji,
godz. 8.30 – odprawa Sędziego Głównego z kierownikami ekip,
godz. 8.45 – uroczyste otwarcie spływu,
godz. 9.45 - 10.15 start do I części etapu Domaniewice – Nowe Miasto nad Pilicą (9 km),
godz. 12.30 – start do II części etapu – wyścig Nowe Miasto – Tomczyce (11 km),
godz. 15.00 – przewóz uczestników i sprzętu z Tomczyc do Domaniewic,
godz. 16.00 – pożywna grochówka z kiełbasą – ośrodek SAFARI,
godz. 17.00 – gry i zabawy: „Zabawa z nurtem”, konkurs rzutu rzutką ratowniczą do celu, turniej siatkówki plażowej, boule, DARTA, dla chętnych – jazda konna,
godz. 21.00 – wieczór komandorski przy grillu i muzyce, podsumowanie gier i zabaw,
godz. 1.00 – 6.00 – cisza nocna.

03.07.2016 r. – niedziela

godz. 8.30 – niedzielna rozgrzewka z zumbą,
godz. 9.30 – przewóz uczestników spływu i sprzętu z Domaniewic do Inowłodza,
godz. 10.00 – start do etapu Inowłódz – Domaniewice (23 km),
Po zakończeniu etapu służby techniczne dokonują zabezpieczenia sprzętu.
godz. 15.00 – obiad – ośrodek SAFARI,
godz. 16.00 – uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji indywidualnej i zakończenie spływu.

Baza noclegowo - żywieniowa: Ośrodek SAFARI Agroturystyka Domaniewice 1,
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą tel. (48) 674 23 25, kom. 696 118 424 www.safari.net.plOrganizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym – WC i prysznic,
transport uczestników i sprzętu na trasie spływu,
grochówkę z kiełbasą po zakończeniu etapu w dn. 02.07. 2016r.,
dania z grilla na wieczorze komandorskim w dn. 02.07.2016 r.,
obiad w dniu 03.07.2016 r.,
ubezpieczenie NW,
doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu,
pamiątkę spływową,
nagrody i medale dla zwycięzców poszczególnych konkurencji indywidualnych,
nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy oraz nagrodę fair play,
wklejki do TOK PZKaj/PTTK oraz możliwość weryfikacji książeczek i odznak.

Warunki uczestnictwa:
- Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania.
- Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod opieką osoby dorosłej, tylko w kajakach 2-osobowych.
- Dokonanie wpłaty wpisowego.
- Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ.
- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własnym, zabezpieczonym przed zatonięciem sprzęcie (w tym kamizelki asekuracyjne). Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kajaków z pełnym wyposażeniem (wiosła, kamizelki).
- Podporządkowanie się poleceniom organizatorów oraz postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
- Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na podane niżej adresy e-mail.

Wysokość wpisowego:
Wpisowe z opłaconym polem namiotowym:
- 120 zł uczestnicy spływu – termin do 24.06.2016 r.
- 140 zł zgłoszenia po 24.06.2016 r. - decyduje data stempla pocztowego w przypadku
wysłania zgłoszenia pocztą lub data dokonania wpłaty na konto i zgłoszenia via Internet,
- przy wyborze noclegu w budynku ośrodka (pokoje 2-3 osobowe) dopłata 60 zł od osoby za dwa noclegi,
- 50 zł za miejsce w kajaku organizatora za dwa dni.

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:
Bank Ochrony Środowiska I/O Łódź 23 1540 1245 2056 4806 3607 0001

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia” na adres e-mail: elzbieta.marczyk@wp.pl lub lucynaijurek@wp.pl
Druki zgłoszenia można pobrać ze strony www.lkkalbatros.republika.pl

UWAGA:
Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 24.06.2016 r. pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.
Ze względu na limit miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Weryfikacja:
zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu.
Do weryfikacji niezbędne są:
dowód tożsamości ze zdjęciem, dowód wpłaty wpisowego, pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia opieki przez osobę trzecią.

Przyjmowanie uczestników:
Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ w dniu 01.07.2016 r. od godziny 18.00 w Ośrodku SAFARI Agroturystyka Domaniewice 1

Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
- przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
- stosowania się do poleceń organizatorów, zwłaszcza podczas realizacji programu na wodzie, m.in.: wspólnego pływania na trasie (nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotami końcowymi),
- obozowania na biwaku w miejscach wyznaczonych,
- zachowania prawidłowej pozycji w kajaku,
- dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
- dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
- posiadania niezbędnego osobistego wyposażenia, w tym kamizelek asekuracyjnych, które należy mieć poprawnie założone podczas realizacji programu na wodzie oraz własnego sprzętu biwakowego,
- udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
- pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
- przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
- przestrzegania ciszy nocnej,
- przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania całej imprez.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkurencjach rekreacyjnych są zobowiązani posiadać odpowiednie obuwie sportowe.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania spływu.
3. Komandor Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
4. Komandor Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związane z organizacją imprezy.
6. W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o szczegółowy regulamin przeprowadzi klasyfikację indywidualną.
7. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą zostanie rozegrany turniej piłki plażowej, boule, DARTA.
8. W celu uniknięcia problemów z otrzymaniem świadczeń lekarskich prosimy o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie.


SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ NA SPŁYW ZAMKNIĘTE.
BRAK MIEJSC.

ImgRegulaminXIX Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Rzeki Rawki

2-5 Czerwca 2016

Spływ Kajakowy „RAWKA 2016”
Trasa spływu: Doleck - Bolimów 40 km
REGULAMIN
Organizatorem imprezy jest: Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”

Baza: na czas spływu uczestnicy przebywają w Ośrodku „SOSENKA” w Budach Grabskich. Ośrodek położony jest w lesie na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Rawką.
Kierownictwo spływu:
Elżbieta Marczyk – Komandor
Jerzy Sadzewicz – Sędzia Główny
Grażyna Kurczycka, Hanna Pasicka-Świątczak – Sekretariat
Bożydar Piotrowski, Wojciech Buczek – Piloci
Katarzyna Kurczycka - Ratownik

Wysokość wpisowego i dodatkowych opłat:
1. kwota wpisowego wynosi 200,00 PLN.
2. miejsce w kajaku od osoby – 75,00 PLN za cały spływ

Organizatorzy zapewniają:
• 3 noclegi (łóżka w domkach z pościelą)
• 3 gorące posiłki (obiad dwudaniowy)
• biesiadę przy ognisku (bigos, kiełbasa),
• przejazdy autokarem wzdłuż trasy spływu, transport kajaków,
• miejsce w kajaku z pełnym wyposażeniem (kajaki organizatora za dodatkową opłatą),
• ubezpieczenie NNW,
• obsługę instruktorską ,
• zwiedzanie Warsztatu Garncarskiego
• dodatkowy program rekreacyjno-sportowy,
• pamiątkę spływowa,
• medale, dyplomy, wklejki.

Zgłoszenia:
Przyjmowane są indywidualnie i grupowo na karcie zgłoszenia (pobrać poniżej) w terminie do 20 maja br. Wpłaty całej kwoty lub zaliczki - 100,00 PLN należy dokonać w Banku Ochrony Środowiska na konto: 23 1540 1245 2056 4806 3607 0001. Zgłoszenie bez przedpłaty jest nieważne. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros” 90-747 Łódź, ul. Więckowskiego 63/12, lub e-mail: elzbieta.marczyk@wp.pl.
Regulamin i karty zgłoszenia do pobrania poniżej.
Pozostałą należność można wpłacić przy weryfikacji.
Uwaga – rezygnacja ze spływu powoduje utratę zaliczki.Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
• dokument tożsamości,
• dowód wpłaty wpisowego wraz z opłatami dodatkowymi,
• pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej,
• złożenie oświadczenia o udziale w imprezie na własną lub opiekuna odpowiedzialność.
Weryfikacja odbywać się będzie 02.06.2016r. od godz. 18:00

Sprzęt i wyposażenie:
Organizatorzy zapewniają kajaki 1 lub 2-os. z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi, tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali dostarczają własny sprzęt do ośrodka Sosenka w Rudzie. Po pierwszym etapie kajaki zostaną przewiezione przez organizatora do Dolecka.Obowiązki uczestników:
Uczestnicy zobowiązani są do:
– posiadania wyposażenia turystyczno – biwakowego,
– posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego, apteczki, zapasowej ciepłej odzieży w razie wywrotki, odpowiedniego obuwia do brodzenia po wodzie,
– udzielania pomocy innym uczestnikom spływu,
– przestrzegania karty turysty, ochrony przyrody, przepisów p.poż.,
– dbanie o sprzęt pływający i ratunkowy,
– rozładunku i załadunku sprzętu pływającego,
– pokrycia wszelkich strat zawinionych przez uczestnika na rzecz organizatorów i osób trzecich,
– pływania w kamizelkach asekuracyjnych,
uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest płynąć w zespole pod opieką pełnoletniego opiekuna
i na jego odpowiedzialność, potwierdzoną podpisanym przez niego oświadczeniem,
– przestrzegania ciszy nocnej od godz. 24.00 do godz. 6.00,
– nie nadużywania alkoholu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spotkania. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przed i w trakcie płynięcia
– podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa spotkania i ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe.

– Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie – odpowiedzialność spoczywa na prawnych opiekunach lub upoważnionych osobach dorosłych.
– Kierownictwo spotkania ma prawo wykluczenia ze spotkania osób, które nie podporządkują się regulaminowi oraz zarządzeniom kierownictwa spotkania, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
– Kierownictwo spotkania nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników.
– W przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników, organizator może odwołać lub zmienić program spotkania, przy czym nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych opłat.
– Kierownictwo spotkania zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i ewentualnych zmian w jego programie.
– Niniejszy regulamin opracowany został zgodnie z przepisami obowiązującymi przy organizacji imprez kajakowych PZKaj. i PTTK.


ImgHarmonogram ImgRegulamin ImgKarta zgłoszeniowaNasze spływy
VII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
im. SŁAWOMIRA FORYSIAKA „PILICA 2015”

03-05 Lipca, 2015

W dniach 03 – 05.07.2015 r. odbył się VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Sławomira Forysiaka „Pilica 2015” zorganizowany w ramach projektu Polskiego Związku Kajakowego pod nazwą „Aktywnym być, to dłużej żyć” w cyklu imprez kajakowych Grand Prix PZK’ 2015. Impreza, jedna z ośmiu w Polsce, zorganizowana została przez Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros” na trasie Inowłódz – Tomczyce.

Impreza została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Sponsorem spływu była firma RAMP Sp. z o.o. z Łodzi, której członek Zarządu p. Zuzanna Mierzejewska wręczyła nagrody zwycięzcom konkurencji kajakowych.

Tradycyjnie na początku lipca do ośrodka „Safari” w Domaniewicach koło Nowego Miasta nad Pilicą przyjeżdżają miłośnicy pływania kajakami w środku lata, przy pięknej, słonecznej pogodzie. Tak było i tym razem. Upalne dni sprzyjały rywalizacji sportowej na wodzie, konkurencjom rekreacyjnym na lądzie, a gorące noce zachęcały do wspólnego, radosnego biesiadowania pod piękną, nową, drewnianą wiatą wybudowaną w centrum naszego ośrodka przez zaprzyjaźnionych gospodarzy Edytę i Mirka Kowalskich.

Pierwszego dnia, wszystkich gości witano chlebem ze smalcem i ogórkami, pyszną grochówką częstowano po zakończeniu pierwszego etapu, obiadem po drugim etapie, a potrawy z grilla serwowano na wieczorze komandorskim. Wystąpił założyciel i lider zespołu Colorado Band Janusz Nastarowicz. Po jego koncercie w klimacie turystyczno-szantowym do tańca przygrywał zawodowy DJ. Chętnych do tańca nie brakowało.

Tegoroczny spływ odbywał się na trasie: Inowłódz – Tomczyce (43 km), w dwóch etapach: I etap na odcinku Domaniewice - Tomczyce; II etap na odcinku Inowłódz – Domaniewice.

W programie Grand Prix PZK odbyły się zawody sportowe: wyścig kajakowy na odcinku 11 km (Nowe Miasto – Tomczyce) oraz slalom i cross kajakowy przy przystani w Domaniewicach. Zawody te przeprowadzono w kategoriach: T-1 K, T-1 M, T-2 K, T-2 M, T-2 Mix. Wzięli w nich udział zawodnicy z różnych stron Polski.

Zawody sportowe sędziowali sędziowie Polskiego Związku Kajakowego: Jerzy Sadzewicz, Kinga Kępa, Tomasz Woźniak, Jan Klimkiewicz.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Wiceprzewodnicząca Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego pani Elżbieta Jaworska.

Przed rozpoczęciem pierwszego etapu komandor spływu Jurek Drygalski przedstawił program spływu, przypomniał o zasadach zachowania bezpieczeństwa na wodzie, a instruktorzy Polskiego Związku Kajakowego przeprowadzili szkolenie dla najmłodszych uczestników w zakresie technik wiosłowania i manewrowania kajakiem. Oprócz dwóch etapów spływu i zawodów sportowych na wodzie, odbyły się konkurencje rekreacyjne: boule, dart (rzutki elektroniczne). Główną konkurencją rekreacyjną był turniej piłki plażowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą p. Mariusza Dziuby.

Podczas wieczoru komandorskiego wręczono nagrody zwycięzcom konkurencji rekreacyjnych pozyskane z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Oddziału Łódzkiego PTTK. Nagrody wręczali Wiceprzewodnicząca Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego p. Elżbieta Jaworska, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą p. Mariusz Dziuba oraz Przewodniczący Komisji Oświaty p. Dariusz Dziuba.Wyniki klasyfikacji indywidualnej VII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego im. Sławomira Forysiaka „Pilica 2015” w ramach cyklu tematycznego „Grand Prix PZK 2015”- „Aktywnym być to dłużej żyć”:

Kategoria T-1 K 1. Gomulska Elżbieta – 237 pkt.
2. Kuligowska Hanna – 226 pkt.
3. Pasicka-Świątczak Hanna – 215 pkt.

Kategoria T-1 M
1. Kowalski Mirosław – 234 pkt.
2. Kuligowski Tadeusz – 232 pkt
3. Buczek Wojciech i Kruk Janusz– 215 pkt.

Kategoria T-2 K
1. Antoniak Sylwia, Szulc Agnieszka – 230 pkt.
2. Pospiech Anna, Zielińska Renata – 120 pkt.
3. Bielecka Ewa, Stachurska Joanna – 115 pkt.

Kategoria T-2 M
1. Buła Marek, Buła Marcin – 235 pkt.
2. Kapałka Jerzy , Zigler Jerzy – 231 pkt.
3. Chobot Łukasz, Lewandowski Bartłomiej – 171 pkt.

Kategoria T-2 Mix
1. Łapiński Dariusz, Bychowska Małgorzata – 240 pkt.
2. Kowalewski Wojciech, Mikołajczyk Bożena – 220 pkt.
3. Mikołajczyk Piotr, Olszewska Sylwia – 218 pkt.

Wyniki turnieju piłki plażowej:
I miejsce – Chobot Łukasz, Kaźmierczak Grzegorz,
II miejsce – Sztajnert Błażej, Wejman Tomasz,
III miejsce – Buła Marek, Buła Marcin.

Upalna pogoda, ciepła rodzinna atmosfera towarzyszyła do końca spływu.
Podczas uroczystego zakończenia imprezy zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej otrzymali medale i nagrody. Nagrody wręczali zaproszeni goście: Wiceprzewodnicząca KTiR PZK – p. Elżbieta Jaworska, Członek Zarządu firmy RAMP Sp. z o.o. z Łodzi p. Zuzanna Mierzejewska oraz kierownictwo spływu. Uczestnicy do lat 18 otrzymali nagrody specjalne. Uhonorowano także najstarszego uczestnika spływu. W imprezie wzięło udział 120 uczestników w wieku od 12 do 85 lat, z województw: łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego i opolskiego.

REGULAMIN Z HARMONOGRAMEM PILICY IM S.FORYSIAKA DO POBRANIA

Img
Regulamin


Wszyscy uczestnicy naszego spływu mogą zdobyć „Błękitną wstęgę Pilicy”.
Aby otrzymać takie wyróżnienie, trzeba wziąć udział w kolejnych dwóch spływach Pilicą:
1. X Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką Pilicą im. Krzysztofa Książka, organizowany przez Klub Kajakowy „Korek” Warka przy współpracy Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa w dniach 23–26.07.2015 r.
2. IX Ogólnopolski Spływ Kajakowy PILICA ZACHWYCA im. Doroty Ambroziak organizowany przez Klub Sportowy „Amber” w dniach 11–13.09.2015 r.


SZCZEGÓŁY TUTAJ
XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Rzeki Rawki

14-17 Maja, 2015

Spływ Kajakowy „RAWKA 2015”
Trasa spływu: Doleck - Bolimów 40 km
REGULAMIN
Organizatorem imprezy jest: Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”

Baza: na czas spływu uczestnicy przebywają w Ośrodku „SOSENKA” w Budach Grabskich. Ośrodek położony jest w lesie na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Rawką.
Wysokość wpisowego i dodatkowych opłat:
1. kwota wpisowego wynosi 200,00 PLN.
2. miejsce w kajaku od osoby – 75,00 PLN za cały spływ

Organizatorzy zapewniają:
• 3 noclegi (łóżka w domkach z pościelą),
• 3 gorące posiłki (obiad dwudaniowy),
• spotkanie powielalne (chleb ze smalcem, ogórek),
• zwiedzanie Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie,
• spotkanie przy muzyce (poczęstunek kaszanką),
• biesiada przy ognisku (bigos, kiełbasa),
• przejazdy autokarem wzdłuż trasy spływu, transport kajaków,
• miejsce w kajaku z pełnym wyposażeniem (kajaki organizatora za dodatkową opłatą),
• ubezpieczenie NNW,
• obsługę instruktorską,
• dodatkowy program rekreacyjno-sportowy,
• pamiątka spływowa,
• nagrody, dyplomy dla neofitów, wklejki OT PZK, TOK PTTK.

Zgłoszenia:
Przyjmowane są indywidualnie i grupowo na karcie zgłoszenia (do pobrania na dole strony) w terminie do 08 maja br. Wpłaty całej kwoty lub zaliczki - 100,00 PLN należy dokonać w Banku Ochrony Środowiska na konto: 23 1540 1245 2056 4806 3607 0001. Zgłoszenie bez przedpłaty jest nieważne. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros” 90-747 Łódź, ul. Więckowskiego 63/12, e-mail: elzbieta.marczyk@wp.pl, lucynaijurek@wp.pl. Pozostałą należność można wpłacić przy weryfikacji.
Uwaga – rezygnacja ze spływu powoduje utratę zaliczki.

Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
• dokument tożsamości,
• dowód wpłaty wpisowego wraz z opłatami dodatkowymi,
• pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej,
• złożenie oświadczenia o udziale w imprezie na własną lub opiekuna odpowiedzialność.
Weryfikacja odbywać się będzie 14.05.2015 r. od godz. 20.00Sprzęt i wyposażenie:
Organizatorzy zapewniają kajaki 1- lub 2-os. z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi, tym którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali dostarczają własny sprzęt do ośrodka Sosenka w Budach Grabskich. Po pierwszym etapie kajaki zostaną przewiezione przez organizatora do Dolecka.

Obowiązki uczestników:
Uczestnicy zobowiązani są do:
– posiadania wyposażenia turystycznego, biwakowego,
– posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego, apteczki, zapasowej ciepłej odzieży w razie wywrotki, obuwia do sportów wodnych,
– udzielania pomocy innym uczestnikom spływu,
– przestrzegania karty turysty, ochrony przyrody, przepisów ppoż.,
– dbanie o sprzęt pływający i ratunkowy,
– rozładunku i załadunku sprzętu pływającego,
– pokrycia wszelkich strat zawinionych przez uczestnika na rzecz organizatorów i osób trzecich,
– pływania w kamizelkach asekuracyjnych,
uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest płynąć w zespole pod opieką pełnoletniego opiekuna
i na jego odpowiedzialność, potwierdzoną podpisanym przez niego oświadczeniem,
– przestrzegania ciszy nocnej od godz. 24.00 do godz. 6.00,
– nie nadużywania alkoholu. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spotkania. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przed i w trakcie płynięcia,
– podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa spotkania i ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe.

– Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie – odpowiedzialność spoczywa na prawnych opiekunach lub upoważnionych osobach dorosłych.
– Kierownictwo spotkania ma prawo wykluczenia ze spotkania osób, które nie podporządkują się regulaminowi oraz zarządzeniom kierownictwa spotkania, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
– Kierownictwo spotkania nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników.
– W przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników, organizator może odwołać lub zmienić program spotkania, przy czym nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych opłat.
– Kierownictwo spotkania zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i ewentualnych zmian w jego programie.
– Niniejszy regulamin opracowany został zgodnie z przepisami obowiązującymi przy organizacji imprez kajakowych PZK i PTTK.

ImgHarmonogram ImgRegulamin ImgKarta zgłoszeniowa